Школа по езда "Април"

Разходки с коне

Походи - времетраене от 2 до 6 часа.

Максимално допустимо тегло на ездача- 90 кг.

През последните 5 години успяхме да проучим и трасираме множество маршрути около селото и до съседните села в Деветашкото плато - Крушуна, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин и Агатово.

Предлагаме конни походи до природните забележителности край Кърпачево - Футьовата пещера, Гарваница, Футьов гьол,Стълбица, както и по-далечни- до другите села.

Теренът е хълмисто- равнинен и много приятен за конна езда.

Двучасови походи:

✅ Футьов гьол

✅ Пещера Стълбица

Желателно е ездачите да имат основни умения в ездата.

Тричасови походи

✅ Белото камъне

✅ Лъгът

✅ Пещера Гарваница

Желателно е ездачите да имат основни умения в ездата.

Шестчасови походи:

✅ c.Кърпачево- с. Деветаки – с. Кърпачево. Включва обяд в къща за гости в с. Деветаки.

Необходимо е ездачите да се чувстват стабилни на коня и да го владеят по пресечен терен.