Школа по езда "Април"

Еквитерапия

logo-amer-ekvi
ekviterapia

Какво е това?

Еквитерапията е терапия, подпомагана от коне. Тя използва коня като терапевтичен посредник, за да лекува или успокоява определени психологически затруднения.

 

   Проектът „ЕКВИТЕРАПИЯ” е различен поради неговата цел - „развиване и предлагане на терапия, подпомагана от коне”, която е почти непозната в България.

 

 Използването на коне в терапията е известно още от древногръцки времена. Техниката става популярна през 50-те год. на миналия век в Германия, Австрия и Швейцария, като конете се използват във физиотерапията при хора с физически увреждания.

 През последните години коне започват да вземат участие и в психологическата терапия. Този вид терапия попада в категорията ”терапия с помощта на животни при консултиране”.

 Проектът „ЕКВИТЕРАПИЯ“ е свързан конкретно с психичното здраве на хората. Терапията, подпомагана от коне може да се използва при консултиране на хора от различни възрасти, деца, семейства и групи.

Как конят лекува?

Еквитерапията позволява на младежи и хора от всички възрасти да работят върху проблеми като:

  • Асертивност
  • Увереност
  • Развитие и поддържане на взаимоотношения
  • Емоционално осъзнаване
  • Съпричастност
  • Контрол на импулса
  • Умения за решаване на проблеми
  • Социални умения
  • Доверете се на другите - работа в екип
  • Доверете се на себе си

Приложение

Както възрастните, така и децата могат да изпитат психологически затруднения в следствие на травма, тревожност, стрес, посттравматично стресово разстройство и др. Терапията с коне им предлага нестандартна терапевтична среда, която е по-различна и допълва разговорите в кабинета на терапевта.

Предвид естеството на дейността ни, можем да работим с клиенти от цялата страна.

По-конкретно, нашият нов продукт е насочен към:

❤ Организации/ фирми, които искат да организират тийм - билдинги в отговор на стреса на работното място и пандемията;

❤ Деца и младежи в риск, насочени към нас от специалисти - училищни и социални психолози;

❤ Хора, преживели стрес, травма или психическо пренатоварване;

❤ Семейства в криза - по препоръка на семеен терапевт.